Nội dung về Tay quay taro

Tay quay taro M1-M10 độ dài 175mm

  • Cỡ đầu kẹp rải rộng từ M1-M10
  • Sử dụng kẹp và xoay đối xứng làm mũi quay thẳng và đều
  • Có thể sử dụng để kẹp bất kỳ loại mũi nào có cỡ phù hợp

Tay quay taro tự động M5-M12

  • Tay quay tự động 2 chiều
  • Dải cỡ đầu kẹp từ M5 – M12
  • Cần quay trượt linh hoạt
  • Có thể sử dụng với các đầu mũi khác ngoài các mũi taro, ứng dụng nhiều công việc

Chưa có sản phẩm nào được chọn mua.
Vui lòng chọn mua sản phẩm!