Nội dung về kỹ thuật cấy ghép

Hướng dẫn kỹ thuật cấy ghép thân cành

Kỹ thuật ghép cây là một thủ pháp cấy ghép hai thân cây vào nhau, nối cành vào thân cây nhằm mục đích một cây có hai loại quả, một cây có hai loại lá, có hai loại lá, chất lượng quả tốt hơn nhiều, nhiều hơn trước khi ghép

Chưa có sản phẩm nào được chọn mua.
Vui lòng chọn mua sản phẩm!