Là một người làm vườn tại nhà, kiểm tra độ pH của đất là cách dễ dàng để xác định phương pháp nuôi trồng thích hợp cho khu vườn của bạn. Một số cây chỉ có thể tiếp cận các chất dinh dưỡng của đất nếu độ pH nằm trong một phạm vi nhất định.

Độ pH thường được đo ở thang từ 1 tới 14 dù thiết bị kiểm tra của bạn có thể không thể hiện hết.

  • Độ pH bằng 7 là đất trung tính.
  • Độ pH trên 7 là đất kiềm.
  • Độ pH dưới 7 là đất chua (axit)

Cách kiểm tra độ pH của đất

Những gì bạn cần có:

- Xẻng cầm tay chuyên dụng (Mua tại đây)

- Bát thủy tinh sạch

- Nước cất (không phải nước suối)

- Giấm trắng

- Baking Soda

Cách kiểm tra độ pH của đất bằng giấm và Baking Soda

Một dung dịch axit thường phản ứng khi nó được thêm vào một cái gì đó cơ bản. Do đó, bạn có thể sử dụng giấm (có tính axit) và baking soda (cơ bản) để cung cấp cho bạn độ pH nhanh chóng của đất.

- Bước 1: Đào lấy mẫu đất. Sử dụng xẻng tay (Bay lam đất) đào 10 đến 15 cm dưới bề mặt khu vườn của bạn để lấy mẫu đất.

Cách kiểm tra độ pH của đất

- Bước 2: Loại bỏ đá, cành gỗ và các mảnh vụn khác từ đất. Ngoài ra, hãy chắc chắn để phá vỡ bất kỳ cụm đất lớn nào.

Loại bỏ đá, cành gỗ và các mảnh vụn khác từ đất

- Bước 3: Đặt khoảng 1 chén đất vào một bát thủy tinh sạch; và thêm nước đủ để biến đất thành bùn.

Cách kiểm tra độ pH của đất bằng giấm trắng

- Bước 4: Thêm 1/2 chén giấm và khuấy nhẹ. Nếu đất xì hơi, bọt hoặc bong bóng, đất của bạn có tính kiềm. Tức pH > 7

Cách kiểm tra độ pH của đất bằng giấm

- Bước 5: Nếu không xảy ra hiện tượng bong bóng, lặp lại quy trình. Lấy một mẫu đất, làm sạch các mảnh vụn, đặt nó vào một bát thủy tinh sạch và biến nó thành bùn.

Cách kiểm tra độ pH của đất

- Bước 6: Lần này, thêm 1 cốc Baking Soda và khuấy nhẹ. Nếu đất xì hơi, bọt hoặc bong bóng, đất của bạn có tính axit. Tức PH < 7

Cách kiểm tra độ pH của đất bằng baking soda

Lưu ý: Nếu giấm và baking soda không thử nghiệm nào tạo ra phản ứng, thì đất của bạn có thể nằm trong phạm vi trung tính. Tức pH = 7. Không cần thử nghiệm thêm. 

Xem thêm

Bài viết liên quan

Nhập và gửi Ý kiến, đánh giá