Nội dung về vòng giới hạn mũi khoan

Bộ 8 vòng giới hạn mũi khoan 3-16mm

  • Định cữ giới hạn mũi khoan
  • Điều chỉnh độ sâu tới hạn của lỗ khoan theo ý muốn một cách dễ dàng
  • Các lỗ khoan sử dụng vòng định cữ có độ sâu đều nhau

Chưa có sản phẩm nào được chọn mua.
Vui lòng chọn mua sản phẩm!