Tỉa cành tạo tán cây sầu riêng

Hướng dẫn tỉa cành tạo tán cây sầu riêng

Kỹ thuật tỉa cành, tạo tán là một trong những công đoạn quan trọng khi trồng cây sầu riêng và cần được tiến hành sớm để cây có được bộ tán ổn định, tránh lãng phí dinh dưỡng trong quá trình chăm sóc, bộ tán vườn đồng đều sẽ giúp năng suất ổn định hơn.

Tags: ,

Read more

Top