Nội dung về phương pháp hàn nhiệt

2 phương pháp hàn nhiệt cơ bản

Theo nguyên tắc tạo thành mối hàn, người ta phân ra 2 phương pháp hàn nhiệt cơ bản là hàn nhiệt nóng chảy và hàn nhiệt áp lực.

Chưa có sản phẩm nào được chọn mua.
Vui lòng chọn mua sản phẩm!