may áo cổ lính thủy

Công thức cắt may áo tay ráp bâu lính thủy

Khi tiến hành cắt may áo tay ráp bâu lính thủy, các phần: Cách đo; Ni mẫu; Cách tính vải; Cách vẽ và cắt bạn bạn áp dụng tương tự như Lý thuyết căn bản các kiểu áo tay ráp mà chúng tôi đã giới thiệu trước đó. Các phần còn lại bạn thực hiện theo hướng dẫn sau đây của chúng tôi.

Tags: , , ,

Read more

Top