kỹ thuật ghép nhãn

Hướng dẫn kỹ thuật ghép cây nhãn

Gần đây nhiều người dân đã tiến hành cải tạo, trẻ hóa vườn nhãn bằng phương pháp ghép non của các giống nhãn có chất lương lên chồi gốc, chồi cành của những cây nhãn già. Sau một thời gian ghép, vườn nhãn phát triển tốt, có quả trĩu cành khác hẳn với vườn nhãn trước đó.

Tags: ,

Read more

Top