Mẹo hay Thợ giỏi

kỹ thuật ghép cây

Hướng dẫn kỹ thuật ghép áp cành

Ghép áp cành là một kỹ thuật tương đối khó và mức độ thành công phụ thuộc rất cao vào kinh nghiệm của người thực hiện. Ghép cây là tách rời một mắt ghép, một chồi non ở nách lá hay một đoạn thân non của cây có những đặc tính nổi bật đem ghép vào một cây khác có đặc tính sống khoẻ và phát triển tốt, còn gọi là gốc ghép để tiếp tục sống và tăng trưởng nhờ vào gốc ghép.

Tags: ,

Xem thêm

Top