hàn TIG

Phân biệt giữa hàn tig và hàn mig

Phân biệt hàn tig và hàn mig. Hôm nay làm thợ sẽ trình bày với các bạn sự khác nhau giữa hàn tig và hàn mig.Các loại khí sử dụng trong quá trình hàn ,sơ lược qua về hàn tig và hàn mig và hướng dẫn các bạn khi nào sử dụng hàn mig, khi nào nên sử dụng hàn TIG.

Tags: , ,

Read more

Top

Đây là cửa hàng gồm các dụng cụ phục vụ, hỗ trợ những người thợ trong công việc Bỏ qua