Nội dung về ghim bấm

Ghim bấm gỗ Cao Sơn hộp 5000 chiếc

  • Bấm ghim thoải mái với 5000 ghim
  • Ghim vải, da, nhựa mỏng,… vào bề mặt gỗ giúp làm căng hay cố định vật mỏng vào miếng gỗ.
  • Sử dụng để bọc salon, bọc vải, da cho đồ gỗ

Chưa có sản phẩm nào được chọn mua.
Vui lòng chọn mua sản phẩm!