Mẹo hay Thợ giỏi

Chiết cành hoa móng cọp xanh

Hướng dẫn kỹ thuật chiết cành hoa móng cọp xanh

Việc gây giống cho cây cẩm thạch này, cũng không ngoài kỹ thuật chiết cành (bouture) Nhưng tiện bề nhất nơi một vườn hoa của thượng cấp, không dẽ dàng bó, chiết cành, thân quá lọ liểu với những vết chiết mất nhiều thẩm mỹ. Vì vậy phải có kỹ thuật khéo léo để không làm sái ý cấp trên, từ từ sản xuất cho đạt kết quả.

Tags: ,

Xem thêm

Top