Mẹo hay Thợ giỏi

chiết cành hoa hồng

Hướng dẫn kỹ thuật chiết cành hoa hồng

Công tác nhân giống hoa hồng là rất quan trọng. Có nhiều cách nhân giống hoa hồng như: ghép, chiết, giâm cành, bằng hạt và nuôi cấy mô tế bào. Nhân giống bằng hạt tuy có ưu điểm là tạo được nhiều cây con, nhưng có nhược điểm là đa số cây con không giữ được những đặc tính tốt của cây bố mẹ.

Tags: ,

Xem thêm

Top