chiết cành cây mận

Hướng dẫn kỹ thuật chiết cành cây mận

Cây mận được nhân giống bằng hạt, ghép, chiết cành và bằng chồi rễ. Trồng bằng hạt để tạo bộ rễ thực sinh có sức chịu hạn cao. Chọn giống ở những cây sinh trưởng khoẻ, nhiều quả vối chất lượng cao thơm ngọt, được ưa thỉch và hàng năm cho năng suất cao ổn định.

Tags: ,

Read more

Top

Đây là cửa hàng gồm các dụng cụ phục vụ, hỗ trợ những người thợ trong công việc Bỏ qua