Mẹo hay Thợ giỏi

Cây xoài

Hướng dẫn cách tỉa cành cây xoài

Trong quy trình sản xuất xoài chất lượng cao, xoài an toàn, xoài sạch, xoài hữu cơ,… thì kỹ thuật tỉa cành cây xoài rất cần thiết. Tỉa cành cây xoài giúp hạn chế sâu bệnh do cây thông thoáng, cây dễ ra hoa hơn vì có đầy đủ ánh sáng, cây nuôi trái tốt hơn vì không phải tốn sức nuôi các cành vô hiệu

Tags: ,

Xem thêm

Kỹ thuật ghép xoài loại lớn

Việc sử dụng sức sống mãnh liệt của cây mẹ để nuôi dưỡng cây con là một cách rất hiệu quả trong nông nghiệp. Và chính vì điều này, nhiều người nông dân trồng xoài loại lớn đã sử dụng chính các cây con để ghép với cây mẹ, điều này có mục đính là sử dụng chính sức khỏe của cây mẹ để nuôi cho cây con lớn hơn và tốt hơn.

Tags: ,

Xem thêm

Top