Mẹo hay Thợ giỏi

cắt tỉa cây ăn quả

Các nguyên tắc trong kỹ thuật cắt tỉa cây ăn quả

Cắt tỉa cây sẽ tạo ra các chồi mới sinh trưởng mạnh và có nhiều khả năng để các cành mới nầy cho hoa trái, giúp giữ được sản lượng ổn định hằng năm. Cắt tiả cây giúp ánh sáng truyền vào tán cây nhiều hơn, qua đó giúp cải thiện về chất lượng, màu sắc và kích thước trái. Tuy nhiên việc cắt tỉa phải được áp dụng một số nguyên tắc nhất định.

Tags: ,

Xem thêm

Top