Cắt may áo có cầu ngực

Cắt may áo tay ráp có cầu ngực vai, tay phồng

Công thức cắt may áo có cầu ngực vai tay phồng

Khi cắt may áo tay ráp có cầu ngực vai, tay phồng bạn có thể áp dụng Lý thuyết căn bản các kiểu áo tay ráp đối với Cách đo; Ni mẫu; Cách tính vải, chỉ khác ở số đo dài tay. Cách cắt may áo tay ráp có cầu ngực vai tay phồng bạn thực hiện theo hướng dẫn dưới đây

Tags: , ,

Read more

Top