Mẹo hay Thợ giỏi

cách ghép cây mai chiếu thùy

Hướng dẫn 4 phương pháp ghép cây mai chiếu thùy

Ghép cây mai chiếu thủy là gắn một phần của cây mai có hoa đẹp vào gốc của cây mai người chơi muốn thay đổi tán, nhưng có bộ rễ đẹp, để chơi kiểng và chơi hoa. Một gốc ghép có thể cùng lúc ghép nhiều chồi để nhanh tạo thành tán. Tuy nhiên cách bố trí phải hài hòa, đảm bảo các mầm ghép sẽ phát triển cân đối.

Tags: ,

Xem thêm

Top