Dụng cụ sạc khử từ đầu tuốc nơ vít - ĐỨC

Dụng cụ sạc khử từ đầu tuốc nơ vít - ĐỨC

  • Nhiễm từ tính cho các loại đầu vặn rất nhanh
  • Khử từ tính tại các đầu vít một cách nhanh chóng
  • Đơn giản, an toàn, tiện dụng
95.000 ₫ (115.000)

Các sản phẩm khác cùng loại với "Dụng cụ sạc khử từ đầu tuốc nơ vít - ĐỨC"


Chưa có sản phẩm nào được chọn mua.
Vui lòng chọn mua sản phẩm!