Khi cắt may quần bà ba, bạn có thể may ống rộng hay ống hẹp tùy ý. Quần không có túi, có bản lưng thun nhỏ và không có đường may bên hông. May bằng các loại vải có độ dày trung bình hoặc bằng lụa. Cùng chúng tôi tham khảo công thức cắt may quần bà ba chi tiết dưới đây nhé!

Hướng dẫn cắt may quần bà ba

Hướng dẫn cắt may quần bà ba

A. Quần bà ba ống hẹp

1. Số đo mẫu

 • Vòng eo = 60 cm; Vòng mông = 88 cm; Ngang ống = 22 cm; Dài quần = 90 c..

2. Cách tính vải

 • Khổ vải 1.5 mét: 1 dài quần + lai + lưng + co rút = 100 cm đến 110 cm.
 • Khổ vải 1.2 mét: 2 x (dài quần + lai + lưng) – 30 cm + co rút = 170 cm đến 180 cm.
 • Khổ vải < 0.9 mét: 2 x (dài quần + lai + lưng) + co rút = 200 cm đến 210 cm.

3. Phương pháp thiết kế

 • Biên vải đo vào bằng đường may + ngang đáy, bề trái vải gấp ra ngoài.
 • Lưng quần nằm bên tay phải, lai quần nằm bên tay trái người cắt.
 • Ghim giữ vải bằng kim gút.
 • Hạ đáy = 1/4 Mông + 7 cm đến 8 cm = 29 cm; Dài quần = Số đo + 2 cm lai quần = 92 cm
 • Ngang mông = 1/4 Mông + 3 cm = 25 cm; Ngang đáy = 1/4 Mông + 1/10 Mông = 31 cm
 • Ngang lưng = 1/4 Mông + 2 cm đến 3 cm = 24 cm; Lưng quần = 2 cm đến 3 cm; Ngang ống = 22 cm.

4. Cách gia đường may

 • Chừa 1.5 cm đối với đường ống và đường đáy.
 • Thực hiện cắt sát đối với lưng quần và lai quần.

5. Các chi tiết cắt

 • Một đoạn thun < 60 cm.
 • Hai ống quần.

6. Quy trình may

 • Bước 1: Gấp lai
 • Bước 2: Ráp ống
 • Bước 3: Ráp đáy
 • Bước 4: May lưng
 • Bước 5: Luồn thun
 • Bước 6: Là ủi hoàn tất

B. Quần bà ba ống rộng

Hướng dẫn cắt may quần bà ba

1. Số đo mẫu

 • Rộng ống = 36 cm; Vòng mông = 88 cm; Vòng eo = 60 cm; Dài quần = 102 cm.

2. Cách tính vải

 • Khổ 1.5 mét: Dài quần + lưng + lai + 5 cm xếp xéo.
 • Khổ 1.2 mét: 2 x (dài quần + 5 cm xếp xéo + lai) – 30 cm.
 • Khổ 0.9 mét: 2 x (dài quần + lưng + lai + 5 cm xếp xéo) + 5 cm độ co vải.

3. Phương pháp thiết kế

– Chuẩn bị xếp vải:

 • Đo vào từ biên vải 2 cm đường may; Đo rộng ống bằng 36 cm.
 • Rộng ống chia đôi, dài quần đo từ điểm giữa rộng ống đi lên.
 • Dài quần = 1 cm (lai) + Số đo = 103 cm; Ngang đáy = 1/4 Mông + 1/10 Mông + 1 cm đường may = 32 cm; Hạ đáy = 1/4 Mông + 7 cm = 29 cm.

– Tiến hành xếp vải theo 2 đường ngang đáy và rộng ống:

 • Để kẻ đường chính trung bạn tiến hành nối điểm giữa rộng ống và ngang đáy.
 • Vẽ đường ngang ống thẳng góc với đường chính trung và bằng 36 cm.
 • Vẽ ngang eo = 1/4 Mông + 1 cm = 23 cm; Vẽ đường ngang đáy và ngang mông thẳng góc với đường chính trung.
 • Ngang mông = 1/4 Mông + 2 cm = 24 cm.
 • Đường đáy quần vẽ cong; Lưng quần bằng 3 cm. Tiến hành vẽ ống quần.

4. Cách gia đường may

 • Chừa 1.5 cm đối với đường ống và đường đáy.
 • Lưng quần và lai quần cắt sát.

5. Các chi tiết cắt

 • Một đoạn thun < 60 cm.
 • Hai ống quần.

6. Quy trình may

 • Bước 1: Ráp ống
 • Bước 2: Ráp đáy
 • Bước 3: May lưng
 • Bước 4: May lai
 • Bước 5: Luồn thun
 • Bước 6: Là ủi

Trên đây là hướng dẫn cắt may quần bà ba ống hẹp và ống rộng mà Làm thợ đã tổng hợp và giới thiệu. Chúc bạn thực hiện thành công!

Xem thêm

Bài viết liên quan

Nhập và gửi Ý kiến, đánh giá