Trong quá trình hàn, người thợ hàn chắc chắn sẽ không tránh khỏi những khuyết tật hàn. Một trong những khuyết tật hàn thường gặp là hiện tượng mối hàn lẫn xỉ.

Sự tồn tại của mối hàn lẫn xỉ ít nhiều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền của mối hàn. Do đó, người thợ hàn cần nắm rõ nguyên nhân cũng như biện pháp khắc phục hiện tượng mối hàn lẫn xỉ để có được chất lượng mối hàn cao.

Biện pháp khắc phục hiện tượng mối hàn lẫn xỉ

Biện pháp khắc phục hiện tượng mối hàn lẫn xỉ

Hiện tượng mối hàn lẫn xỉ

Xỉ là thành phần phi kim loại tồn tại trong mối hàn

Lẫn xỉ (hoặc một số tạp chất khác) là một dạng khuyết tật rất phổ biến. Xỉ hàn và tạp chất có thể tồn tại trong mối hàn. Nó có thể nằm trên bề mặt mối hàn, cũng có thể nằm giáp ranh giữa kim loại mối hàn và phần kim loại cơ bản, hoặc giữa các lượt hàn.

Lẫn xỉ ảnh hưởng lớn đến độ bền, độ dai va đập và tính dẻo của kim loại, mối hàn, giảm khả năng làm việc của kết cấu dưới tác dụng của trọng tải động.

Lượng xỉ cho phép được quy định trong yêu cầu sản xuất của liên kết hàn.

Biện pháp khắc phục hiện tượng mối hàn lẫn xỉ

Xem thêm: Nguyên tắc an toàn trong sử dụng máy hàn

Nguyên nhân lẫn xỉ trong mối hàn

Có khá nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng lẫn xỉ trong mối hàn, một số nguyên nhân chủ yếu gây ra hiện tượng này như:

  • Khi hàn, hàn với cường độ dòng điện hàn quá nhỏ, nhiệt lượng không đủ để cung cấp cho kim loại nóng chảy. Do đó xỉ khó nổi lên trên bề mặt mối hàn.
  • Tốc độ hàn quá lớn.
  • Làm sạch cạnh hàn không triệt để hoặc chưa làm sạch hết lớp xỉ của lớp hàn trước.
  • Góc độ que hàn và sự dịch chuyển que hàn chưa hợp lý.
  • Tốc độ nguội vũng hàn quá nhanh làm xỉ chưa kịp nổi lên.

Biện pháp khắc phục hiện tượng mối hàn lẫn xỉ

Biện pháp khắc phục hiện tượng mối hàn lẫn xỉ

  • Tăng cường độ dòng điện hàn thích hợp và tăng thời gian dừng lại của hồ quang.
  • Điều chỉnh tốc độ hàn cho thích hợp, tránh để xỉ hàn trộn lẫn vào trong vũng hàn hoặc chảy về phía trước vùng nóng chảy.
  • Làm sạch triệt để cạnh hàn trước khi hàn và phải làm sạch hết lớp xỉ hàn của lớp hàn trước đó.
  • Điều chỉnh góc nghiêng điện cực và chuyển động điện cực thích hợp.
  • Giảm tốc độ nguội của vũng hàn.

Xem thêm

Bài viết liên quan

Nhập và gửi Ý kiến, đánh giá