Dây hàn được sử dụng chủ yếu trong hàn tự động, bán tự động (dưới lớp thuốc và trong môi trường khí bảo vệ) để làm lõi que hàn có thuốc bọc.

Trong quá trình hàn, dây làm nhiệm vụ gây, duy trì hồ quang và bổ sung kim loại cho mối hàn.

Các dây hàn thép cacbon và thép hợp kim được chế tạo bằng phương pháp kéo nguội với các đường kính : 0,3; 0,5; 0,8 … Sau khi kéo nguội dây được quấn thành cuộn có đường kính trong (100 – 200 mm) tương ứng với khối lượng (5 – 80 kg). Các cuộn dây được bao gói và bảo quản kĩ để chống gỉ.

Dây hàn trong hàn hồ quang

Chọn vật liệu chế tạo dây phải căn cứ vào:

  • Thành phần của kim loại vật hàn
  • Yêu cầu của mối hàn về cơ tính và điều kiện làm việc của nó

Phụ thuộc vào thành phần hóa học của vật hàn và yêu cầu mối hàn mà sử dụng các loại dây quấn khác nhau :

  • Dây hàn thép cacbon thấp và thép hợp kim thấp;
  • Dây hàn thép hợp kim; dây gang…

Dây hàn thép cacbon

Dây hàn trong hàn hồ quang

Ảnh hưởng của các nguyên tố có trong dây hàn thép cacbon đến quá trình hàn

Các nguyên tố trong dây có ảnh hưởng khác nhau đến quá trình hàn. Các nguyên tố thường có trong dây hàn thép cacbon là:

  • Cacbon
  • Mangan
  • Silic
  • Crom
  • Phopho và lưu huỳnh

Dây hàn thép hợp kim

Trong thành phần dây hàn thép hợp kim có chưa các nguyên tố hợp kim. Các nguyên tố hợp kim này có tác dụng hợp kim hóa mối hàn để làm tăng cơ tính và một số tính chất khác cho mối hàn.

Dây hàn thép hợp kim có hai loại là dây thép hợp kim thấp và dây thép hợp kim cao.

Xem thêm

Bài viết liên quan

Nhập và gửi Ý kiến, đánh giá