Nếu bạn mới chập chững học nghề may thì cắt may váy căn bản chắc chắn là việc bạn nên thử sức đầu tiên, bởi nó thực sự không quá khó để thực hiện. Sau đây sẽ là hướng dẫn cắt may váy can bản chi tiết để bạn tham khảo và áp dụng.

Hướng dẫn cắt may váy căn bản

Hướng dẫn cắt may váy căn bản

I. Cách tính vải

 • Khổ vải 160 cm: Một bề dài váy + Đường may + Lai
 • Khổ vải 120 cm: Một bề dài váy + Đường may + Lai
 • Khổ vải 90 cm: Hai bề dài váy + Đường may + Lai.

II. Cách vẽ và cắt

1. Thân trước

 • Dài váy = AB = Dv; Hạ mông = AC = 1/4 Vm thêm 1 cm

a. Cách vẽ

– Vẽ lưng váy:

 • Số đo AA1 = 1 cm; Số đo AA2 = 1/4 Ve + 3 cm ben. Tiến hành vẽ cong lưng váy từ A1A2.

– Vẽ sườn váy và lai váy

 • Ngang mông = CC1 = 1/4 Vm + 1.5 cm; Lai váy = BB1 = CC1 + 1 cm, tương đường với 1/4 Vm + 2.5 cm; Giảm lai = B1B2 = 2 cm.
 • Tiến hành vẽ nối A2C1B1. Để đường sườn váy không bị gãy, bạn vẽ cong vào tại điểm C1 0.5 cm.
 • Đường lai váy B2B vẽ cong.

– Vẽ ben

 • Số đo IA2 và số đo A1I bằng nhau.
 • Vẽ IJ song song với AB và số đo IJ = 15 cm đến 17 cm. Ben vẽ rộng chừng 3 cm (1.5 cm mỗi bên).

b. Cách cắt

 • Chừa 2.5 cm đến 3 cm đối với lai váy; Chừa 2 cm đối với sườn váy; Chừa 1 cm đối với lưng váy A1A2; AB là đường vải gấp đôi.

2. Thân sau

a. Cách vẽ

 • Dài thân sau = AB = AB thân trước = Dv; Hạ mông = AC = AC thân trước = 1/4 Vm thêm 1 cm.

– Vẽ lưng váy

 • Lưng thân sau bạn vẽ tương tự như lưng thân trước.
 • Số đo AA1 = 1 cm; Số đo AA2 = 1/4 Ve + 3 cm ben; Tiến hành vẽ cong lưng váu từ A1A2.

– Vẽ sườn váy và lai váy

 • Ngang mông = CC1 = 1/4 Vm + 2.5 cm = Ngang mông thân trước + 0.5 cm; Lai váy = BB1 = 1/4 Vm + 2.5 cm = CC1 + 0.5 cm.
 • Giảm lai = B1B2 = 2 cm.
 • Thực hiện vẽ nối A2C1B1. Để đường sườn váy không bị gãy, tại điểm C1 bạn vẽ cong vào chừng 0.5 cm.
 • Đường lai váy B2B vẽ cong giống như thân trước.

– Vẽ ben

 • Giống như ben thân trước.
 • Số đo IA2 = Số đo A1I; Vẽ IJ song song với AB; Số đo IJ = 15 cm đến 17 cm.
 • Ben vẽ rộng 3 cm (1.5 cm mỗi bên).

b. Cách cắt

 • Để may dây kéo, AB bạn chừa ra 2 cm; Chừa 1 cm đối với đường lưng váy A1A2; Chừa 2 cm đối với đường sườn váy và 3 cm đến 5 cm với đường lai váy.

Hướng dẫn cắt may váy căn bản

Cắt may váy căn bản

3. Nẹp lưng

a. Cách vẽ

 • Dài nẹp = AB = A1A2 trên thân váy; Cao nẹp = AC = 4 cm đến 6 cm; Số đo BB1 = 1.5 cm đến 2 cm.
 • Số đo OB và số đo AO bằng nhau.
 • Tiến hành vẽ cong bắt đầu từ O đến B1; OB1 vuông góc với B1B3; Số đo B1B3 = Số đo AC.
 • CB3 vẽ cong tương tự như đường AB1.

b. Cách cắt

– Nẹp lưng thân trước

 • Cắt một miếng dựng lót theo hình AB1B3C; AC là đường vải gấp đôi.
 • Cắt một đường vải nẹp, xung quanh chừa đều 1 cm.

– Nẹp lưng thân sau

 • Cắt hai miếng vải nẹp, xung quanh chừa đều 1 cm; Cắt hai miếng dựng lót theo hình AB1B3C.

IV. Quy trình may

 • Bước 1: May ben thân trước
 • Bước 2: May ben thân sau
 • Bước 3: May ráp dây kéo vào thân sau
 • Bước 4: May nối hai thân sau từ điểm cuối dây kéo đến lai váy.
 • Bước 5: May nẹp lưng: Là cẩn thận miếng dựng lót vào vải nẹp, sau đó ráp nẹp vào thân váy.
 • Bước 6: May ráp sườn váy
 • Bước 7: Lên lai váy và hoàn chỉnh sản phẩm.

Hy vọng rằng hướng dẫn cắt may váy căn bản trên đây của Làm thợ sẽ thực sự hữu ích đối với bạn. Chúc bạn thực hiện thành công!

Xem thêm:

Bài viết liên quan

Nhập và gửi Ý kiến, đánh giá