Để cắt may áo vạt khách cho bé từ 3 – 6 tháng tuổi bạn cần chuẩn bị một số nguyên vật liệu cơ bản bao gồm: kim chỉ may; 5 nút bóp; một khúc vải đã ngâm nước có cạnh 64 x 66 cm.
Dưới đây là quy trình thực hiện mà bạn có thể tham khảo.

Hướng dẫn cắt may áo vạt khách cho bé

Hướng dẫn cắt may áo vạt khách cho bé

I. Ni mẫu

Hướng dẫn cắt may áo vạt khách cho bé

Hướng dẫn cắt may áo vạt khách cho bé

II. Cách vẽ

Thực hiện xếp vải làm tư trước khi cắt, theo canh vải xuôi trước rồi ngang sau.

A. Thân sau

 • Bề dài = AB = 30 cm; Lai áo = BB’ = 1 cm; Hạ nách = AI = 11.5 cm
 • Bề ngang = AC = 30 cm; Lai tay = CC’ = 1 cm; Ngang ngực = IJ = 14.5 cm
 • Số đo B’D = Số đo IJ = 14.5 cm; Thùng áo = B’D’ = B’D + 2 cm = 16.5 cm
 • Cửa tay = C’Q = 9 cm; QQ’ giảm vào một khoảng 0.5 cm; Tiến hành nối đoạn C’Q’.
 • Nối Q’JD’, vẽ cong ở góc nách J; Giảm lai = D’D” = 1.5 cm
 • Ta được lai áo khi nối đoạn B’D”.
 • Số đo D”L bằng 8 cm; Số đo LL’ = 2 cm
 • Vẽ một đường L’T từ L’ sao scho L’T song song với LD” và có số đo bằng LD”.
 • Thân sau thu được đi qua các điểm AC’Q’JLL’TB’

B. Thân trước

Thân trước sẽ tương tự như thân sau, chỉ khác một số phần sau đây:

Sa vạt = B’S = 1.5 cm; Nối đoạn SD”T ta được lai áo.

1. Cổ áo

 • Hạ cổ = AO = 7 cm; Vào cổ = AN = 3.7 cm
 • Tiến hành vẽ hình chữ nhật AOHN với điểm giữa của HN là V, điểm giữa của VA là N’, điểm giữa của VO là O’
 • Số đo NN’ = 2 NE; Số đo O’H = 3 O’R
 • Vòng cổ lần lượt đi qua các điểm AEVRO

2. Vạt khách

 • Số đo OG = 5 cm; Số đo GF = 1 cm; Nối đoạn OF
 • Số đo BM = 3 cm; Số đo MK = 10 cm; Số đo KK’ = 1 cm; Nối MK’F.
 • Vạt khách lần lượt đi qua các điểm OMK’M, lưu ý khi cắt lấy vải móc nách để cắt.

Hướng dẫn cắt may áo vạt khách cho bé

Hướng dẫn cắt may áo vạt khách cho bé

III. Cách cắt

 • Lai áo thân trước chừa 1 cm đường may, cắt từ T đến S (2 lớp vải phía trên)
 • Lai áo thân sau chừa 1 cm đường may, cắt từ T đến B’ (2 lớp vải phía dưới).
 • Vạt áo thân trước xẻ đôi ngay từ điểm O đến điểm S.
 • Cổ áo không chừa đường may (vì viền tròn) và chỉ cắt ở thân trước.
 • Để viền cổ bạn tiến hành cắt một miếng vải xéo có chiều ngang 2 cm và chiều dài bằng số đo vòng cổ cộng thêm 1 cm.
 • Miếng vạt khách chừa 1 cm đường may từ FK’M
 • Đường OM chừa 0.5 cm đường may, đường OF cắt sát (viền tròn cùng với cổ áo)

IV. Quy trình may

 • Bước 1: Bạn bẻ đường may theo cạnh hò của vạt khách vào (FK’ và K’M), thuê hoặc may.
 • Bước 2: Nối vạt khách vào một nửa thân áo trước bên trái (đường OM của vạt khách vào OM của thân áo)
 • Bước 3: May đinh độ 1 cm giữa vạt áo bên phải của thân trước
 • Bước 4: Thực hiện công đoạn viền cổ áo (viền tròn cả đường OF của vạt khách và vòng cổ)
 • Bước 5: May cửa tay hoặc thêu
 • Bước 6: Nối liền tay và nách áo, may lộn một đường độ 0.5 cm đến đinh nách
 • Bước 7: Tiến hành bẻ đinh nách và lên lai áo
 • Bước 8: Kết nút bóp lên vạt trong của thân áo và vạt khách.

Vậy là Làm thợ đã hướng dẫn xong cho bạn cách cắt may áo vạt khách cho bé từ 3 – 6 tháng tuổi rồi. Chúc bạn thực hiện thành công và đừng quên chia sẻ với chúng tôi thành phẩm mà mình làm ra nhé!

Bài viết liên quan:

Bài viết liên quan

Nhập và gửi Ý kiến, đánh giá