Que hàn là loại điện cực để hàn hồ quang tay (hàn thép, hàn gang, hàn nhôm…). Trong quá trình hàn, que hàn làm nhiệm vụ gây hồ quang và bổ sung kim loại cho mối hàn. Việc lựa chọn đường kính que hàn phù hợp trong quá trình hàn hồ quang cũng là yếu tố rất quan trọng trong việc tạo ra mối hàn đep, chất lượng.

1. Đường kính que hàn có ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng mối hàn?

Cách chọn đường kính que hàn trong hàn que

Cách chọn đường kính que hàn trong hàn que

Đường kính que hàn là một trong những thông số chủ yếu của chế độ hàn vì nó quyết định đến nhiều thông số khác.
Kích thước mối hàn khi tăng dqh (dqh = 3,2; 4; 5,5)

2. Chọn đường kính que hàn phải căn cứ vào:

a. Chiều dày vật hàn

Chiều dày vật hàn càng lớn thì dqh càng lớn

Cách chọn đường kính que hàn trong hàn que

Chọn đường kính que hàn theo chiều dày vật hàn như đồ thị sau:

Cách chọn đường kính que hàn trong hàn que

b. Loại liên kết

Liên kết chồng, liên kết góc chữ T nên chọn dqh có đường kính lớn.

Cách chọn đường kính que hàn trong hàn que

c.Vị trí mối hàn trong không gian

Cách chọn đường kính que hàn trong hàn que

Hàn ở các vị trí khác nhau thì đường kính que hàn khác nhau. Hàn ở vị trí sấp, chọn que hàn có đường kính lớn hơn khi hàn ở các vị trí khác. Ví dụ: khi hàn ngửa, để tạo ra bể hàn có thể tích có thể tích nhỏ thì đường kính que hàn không nên vượt quá 4mm. Như vậy sẽ giữ được kim loại lỏng trong bể hàn không bị rơi xuống dưới.

d.Thứ tự lớp hàn

Cách chọn đường kính que hàn trong hàn que

* Bảng cách chọn đường kính que hàn theo chiều dày vật hàn hoặc theo cạnh của mối hàn:

Cách chọn đường kính que hàn trong hàn que

chọn đường kính que hàn theo cạnh của mối hàn

Cách chọn đường kính que hàn trong hàn que

Chọn đường kính que hàn theo chiều dày vật hàn

3. Công thức tính đường kính que hàn

+ Đối với mối hàn giáp mối:

dqh =  S/2 + 1

S: Chiều dày vật hàn (mm)

+ Đối với mối hàn góc chữ T:

dqh =  k/2 + 2

k: Là cạnh mối hàn (mm).

4. Lựa chọn dòng hàn theo đường kính que hàn như thế nào?

chọn đường kính que hàn

  • Đường kính que hàn 2.0mm – 2.6mm: Chọn máy hàn 200A
  • Đường kính que hàn 2.6mm – 3.2mm: Chọn máy hàn 250A hoặc 300A
  • Đường kính que hàn 3.2mm – 4.0mm: Chọn máy hàn 300A, 350A hoặc 400A
  • Đường kính que hàn 4.0mm – 5.0mm: Chọn máy hàn 400A hoặc 500A

Xem thêm

Bài viết liên quan

Nhập và gửi Ý kiến, đánh giá