Cách đo mẫu áo tay ráp có đường chân ngực, tay loa, cổ tròn, gắn dây kéo sau lưng bạn thực hiện tương tự như Lý thuyết căn bản các kiểu áo tay ráp, chỉ thêm phần vòng chân ngực và hạ chân ngực.
Đối với ni mẫu bạn cũng áp dụng giống như áo lý thuyết căn bản, thêm phần vòng chân ngực bằng 74 cm, bề cao ngực bằng 7 cm, hạ đầu ngực bằng 23 cm và hạ chân ngực bằng 30 cm.
Riêng cách vẽ và cắt áo tay ráp có đường chân ngực, tay loa, cổ tròn, gắn dây kéo sau lưng bạn dựa vào hướng dẫn sau đây của chúng tôi.

áo tay ráp có đường chân ngực, tay loa, cổ tròn, gắn dây kéo sau lưng

A – Thân sau

1. Phần thân trên

 • Đo vào từ biên vải chừa 1 cm để gắn dây kéo.
 • Bề dài thân trên = AB = Bề cao ngực + Hạ đầu ngực  = 7 cm + 23 cm = 30 cm.
 • Hạ nách = AI = 1/4 vòng ngực + 1 cm = 22 cm; Vào cổ = AC = 1/5 vòng cổ = 6.4 cm.
 • Hạ cổ = AD = 3 cm; Ngang vai = AC1 = 1/2 ngang vai = 17.5 cm
 • Hạ vai = C1C2 = 1/10 ngang vai + 1 cm = 4.5 cm; AI = C1H = 22 cm.
 • Tiến hành nối CC2 ta được đường sườn vai. Số đo C1 = 1 cm. Thực hiện thao tác vẽ vòng cổ VD.
 • (Vòng nách bạn vẽ tương tự như áo căn bản).
  BB1 = 1/4 vòng chân ngực + 1 cm = 19.5 cm; Ngang ngực = IK = 1/4 vòng ngực + 1 cm = 22 cm;
 • Tiến hành nối B1K ta được đường sườn thân trên.

Lưu ý: Để áo được ôm bạn nên giảm vào từ B 1 cm khi ráp dây kéo.

áo tay ráp có đường chân ngực, tay loa, cổ tròn, gắn dây kéo sau lưng

Công thức cắt may áo tay ráp có đường chân ngực, tay loa, cổ tròn, gắn dây kéo sau lưng phần thân sau

2. Phần thân dưới

 • Để may dây kéo, từ biên vải bạn chừa vào 1 cm.
 • Số đo DD1 = 3 cm; Dài thân dưới = D1H = Dài áo – Bề dài thân trên = 57 cm – 30 cm = 27 cm.
 • Lai áo = HH1, bạn có thể lấy tùy ý.
 • Số đo BB1 = DK1 = Thân trên – 1 cm = 17.5 cm.
 • Tiến hành đánh cong K1D1 (đường BB1 của thân trên sẽ ráp với đường cong này)
 • Vẽ K1L bằng với D1H với độ xéo tùy ý ta được đường sườn thân dưới.
 • HH1 = Lai áo = LL1 (để áo được ôm, từ D1 giảm vào 1 cm, kẻ xuống giữa D1H).

B – Thân trước

1. Phần thân trên (vải gấp đôi)

 • Dài thân trên = AB = Bề cao ngực + Hạ banh ngực = 7 cm + 23 cm = 30 cm.
 • Hạ nách = AI = Hạ nách sau – 3 cm = 19 cm; Vào cổ = AC = 1/5 vòng cổ – 0.3 cm = 6.1 cm;
 • Ngang vai = AC1 = 1/2 ngang vai = 17.5 cm; Hạ cổ = AD = 1/5 vòng cổ + 1 cm = 7.4 cm
 • Hạ vai = C1C2 = 1/10 ngang vai – 1 cm = 2.5 cm.
 • Nối đoạn CC2 ta được sườn vai. Số đo CV = 1 cm, giống như thân sau.
 • Thực hiện vẽ vòng cổ VD.
 • BB1 = 1/4 vòng ngực + 2 cm cử động + 3 cm dún hoặc banh = 22.5 cm.
 • Ngang ngực = IK = 1/4 vòng ngực + 2 cm cử động = 23 cm (vòng nách vẽ tương tự như lý thuyết căn bản).
 • Số đo B1T = 3 cm. Nối đoạn TO với số đo OB = 8.4 cm, tương đương với 1/10 số đo vòng ngực.
 • Đường chân ngực thu được đi qua các điểm BOT.
 • Vẽ banh chân ngực:
 • Vào chân ngực = BO = 8.4 cm
 • Bề cao banh = OO1 = Bề cao ngực – 1 cm = 6 cm (banh rộng 3 cm)

áo tay ráp có đường chân ngực, tay loa, cổ tròn, gắn dây kéo sau lưngCông thức cắt may áo tay ráp có đường chân ngực, tay loa, cổ tròn, gắn dây kéo sau lưng phần thân trước

2. Phần thân dưới (vải gấp đôi)

 • Số đo DD1 = 3 cm; Dài thân dưới = D1H = Dài áo – Dài thân trên = 57 cm – 30 cm = 27 cm.
 • DK1 = TB thân trên (không tính banh) – 1 cm = 20.5 cm – 1 cm = 19.5 cm; Lai áo = HH1, lấy tùy thích.
 • Đánh cong đoạn D1K1.
 • D1H = K1L với độ xéo tùy ý; HH1 = LL1 = lai áo.

C – Tay loa

 • Hạ nách tay = AA1 = 1/10 số đo vòng ngực – 1 cm = 7.4 cm; Ngang tay = AH = 1/5 vòng ngực = 16.8 cm
 • Dài tay (vải gấp đôi canh xéo) = A1B = Số đo = 30 cm.
 • Tiến hành đánh cong HA1.
 • Số đo HB1 = Số đo A1B – 7cm -> sườn tay (độ xéo tùy ý).
 • Đánh cong đoạn BB1.

áo tay ráp có đường chân ngực, tay loa, cổ tròn, gắn dây kéo sau lưngCông thức cắt may áo tay ráp có đường chân ngực, tay loa, cổ tròn, gắn dây kéo sau lưng phần tay loa

Cách cắt:

 • Đường may cắt chừa như bình thường (tham khảo: Lý thuyết căn bản các kiểu áo tay ráp). Đường BB1D1K của thân áo bạn chừa khoảng 1.5 cm đường may.
 • Lai tay to hay nhỏ tùy thích.

Quy trình may:

 • Bước 1: May banh ngực
 • Bước 2: Ráp đường chân ngực
 • Bước 3: Ráp đường sườn vai
 • Bước 4: Ráp đường sườn áo
 • Bước 5: May tay áo
 • Bước 6: Ráp tay áo vào thân áo
 • Bước 7: Viền cổ áo
 • Bước 8: May lai áo
 • Bước 9: Gắn dây kéo

Trên đây là cách cắt may áo tay ráp có đường chân ngực, tay loa, cổ tròn, gắn dây kéo sau lưng mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý bạn đọc. Chúc bạn thực hiện thành công!

Xem thêm:

Bài viết liên quan

Nhập và gửi Ý kiến, đánh giá