Khi cắt may áo sơ mi bâu lật chữ B, tay lửng, đai lưng rời thắt nơ bạn cần chú ý đặc điểm về hình dáng của mẫu áo này như sau: Áo sơ mi kiểu gồm 8 mảnh, có một hàng khuy đơn chính giữa thân áo trước, cổ áo là kiểu bâu lật chữ B cách điệu, có đai lưng rời thắt nơ phần eo và tay lửng.

Cắt may áo sơ mi bâu lật chữ B, tay lửng, đai lưng rời thắt nơ

Cắt may áo sơ mi bâu lật chữ B, tay lửng, đai lưng rời thắt nơ

I. Số đo mẫu

 • Dài áo = 60 cm; Dài eo = 37 cm
 • Vai = 38 cm; Vòng cổ = 36 cm
 • Vòng ngực = 86 cm; Vòng eo = 68 cm
 • Vòng mông = 88 cm; Dài tay = 43 cm.

II. Phương pháp thiết kế

1. Thân trước

 • Dài áo = AE = Số đo + 2 cm gấu; Hạ ngực = AC = 1/4 Vn; Xuôi vai = AB = 1/10 V
 • Hạ eo = AD = Số đo; Rộng cổ = AA1 = 1/5 C – 0.5 cm; A1A’1 = 6 cm
 • Rộng vai = BB1 = 1/2 V; Rộng đô = CX = 1/2 V – 1 cm; Rộng ngực = CC1 = 1/4 Vn + 2 cm
 • Rộng gấu = EE1 = 1/4 Vm + 2 cm đến 3 cm; CC’1 = 3 cm đến 3.5 cm.
 • Nối B1A1 ta được vai áo. Nối B1X rồi tiến hành vạch cong ta được nách áo. Nối C1 -> D1 và D1 -> E1 ta được đường sườn áo.

a. Chia cổ

 • C’1A’1 giao với đường vai áo A1B1 tại điểm A; C’1C2  trung bình bằng 12 cm.
 • Lấy vuông góc ra C’2 từ C2 tb = 5 cm.
 • Thực hiện lượn cong cổ áo hình chữ B từ A1 -> C2 -> C’2 -> C’1.

b. Gấu áo

EE’1 = 2.5 cm.

 • Ta được gấu áo khi lượn cong đều từ E’1 lên e1.

c. Ly chiết, đường bổ mảnh

 • Lấy lên tb = 7 cm từ X ta có điểm X1; DT = 1/2 DD1.
 • Kẻ thẳng một đường qua T // với nẹp áo, giao với đường ngang gấu tại T1. Ngang ngực CC2 cách TT2 một khoảng bằng 2 cm.
 • Lấy đều sang hai bên từ T một khoảng bằng 1 cm đến 1.5 cm ta lần lượt có điểm T’1 và T’2.
 • Lấy đều sang 2 bên từ T1 một khoảng bằng 1 cm ta lần lượt có điểm E2 và E’2.
 • Tiến hành vạch đường bổ mảnh thứ nhất từ X’1 -> T2 qua T’1 -> E’2.
 • Tiếp đó bạn vạch đường bổ mảnh thứ 2 từ X’1 xuống T2 qua T’2 xuống E2.

Cắt may áo sơ mi bâu lật chữ B, tay lửng, đai lưng rời thắt nơ

Hướng dẫn ắt may áo sơ mi bâu lật chữ B, tay lửng, đai lưng rời thắt nơ

2. Thân sau

 • Thực hiện sang dấu tất các các đường ngang A, B, C, D và E.
 • Dâng lên điểm a của thân sau từ điểm A của thân trước = 1 cm.
 • Xuôi vai = ab = 1/10 V; Rộng cổ = aa1 = 1/5 C – 0.5 cm; a1a’1 = 6 cm
 • Rộng vai = bb1 = 1/2 V; Rộng đô = cx = 1/2 V – 0.5 cm; Rộng ngực = cc1 = 1/4 Vn + 1 cm
 • Rộng eo = dd1 = 1/4 Ve + 3 cm; Rộng gấu = ee1 = 1/4 Vm + 2 cm.
 • Nối b1a1 ta được vai áo.
 • Nối b1x và tiến hành vạch cong ta được nách áo.
 • Đường sườn áo giống như thân trước.

a. Chia cổ

 • ai = 3 cm. Thực hiện vạch cong cổ từ a’1 xuống i.

b. Ly chiết, đường bổ mảnh

 • Giống như đối với thân trước.

c. Đường sống lưng

 • Lấy vào 1 cm từ c, lấy vào 2 cm từ d, lấy vào 2 cm từ e, sau đó lượn vào đều từ a xuống ta được đường sống lưng.

3. Tay áo

 • Dài tay = AC = Số đo; Rộng bắp tay = BB1 = 1/4 Vn – 3 cm; Hạ sâu tay = AB = 1/8 Vn + 2 cm.
 • Rộng cửa tay = CC1 = 15 cm.
 • Tiến hành nối AB1 và chia thành 3 đoạn tương ứng bằng nhau. Bước tiếp theo bạn lượn cong lên đều 1.8 cm ở 2/3 và lượn cong đều xuống 0.6 cm ở đoạn 1/3 còn lại, khi đó bạn sẽ có mang sau của tay áo;
 • Giảm đều xuống 1 cm để được mang trước của tay áo.
 • Nối B1C1 và lượn cong vào 1 cm ta được bụng tay.

4. Quy trình may

Bạn tham khảo bài viết: Hướng dẫn cắt may áo sơ mi dáng eo, cổ đức có chân

Trên đây là hướng dẫn cắt may áo sơ mi bâu lật chữ B, tay lửng, đai lưng rời thắt nơ chi tiết mà chúng tôi tổng hợp và giới thiệu. Chúc bạn thực hiện thành công!

Xem thêm

Bài viết liên quan

Nhập và gửi Ý kiến, đánh giá