Sen đá

Hướng dẫn cách nhân giống Sen đá

Nhân giống cây sen đá

Đối với những ai mê sen đá thì việc mầy mò để nhân giống sen đá là điều không mới mẻ. Nhưng thường chúng ta chỉ nghĩ rằng, vặt lá và đặt xuống đất là nó sẽ tự ra rễ rồi đẻ ra cây con, đúng nhưng chưa đủ. Cách nhân giống bằng lá và cắt thân là phương pháp hiệu quả nhất

Tags: ,

Read more

Top