Cây cảnh

Những loại cây cảnh có khả năng ngăn bức xạ điện tử

Bức xạ điện từ có những ảnh hưởng nguy hại đối với sức khỏe con người, nhất là trong thời kỳ công nghiệp phát triển như hiện nay. vì vậy bạn nên biết những loại cây cảnh có thể hấp thụ bức xạ có hại trong sóng điện từ và không khí.

Tags: ,

Read more

Top