cắt tỉa cây cà phê

Hướng dẫn cắt tỉa cây cà phê

Một trong những kỹ thuật quan trọng và cần thiết để cây cà phê được sinh trưởng tốt và cho năng suất cao chính là tạo hình và cắt tỉa cây cà phê. Cắt tỉa cho cây cà phê không những loại bỏ được những cành sâu bệnh, những cành không mang quả và đặc biệt là những cành tăm cạnh tranh dinh dưỡng đối với các cành thứ cấp cho quả

Tags: ,

Read more

Top