Trồng cây công nghiệp

Hướng dẫn kỹ thuật ghép cây ca cao

Ghép ca cao là biện pháp nhân giống tốt nhất cho cây, sau 24 tháng, cây ca cao ghép cho năng suất từ 25 – 40 quả cây (tương đương 1,0 – 1,5 kg hạt khô/cây). Một điểm đáng chú ý là ngoài việc góp phần tăng năng suất, chất lượng hạt, cây ca cao ghép còn có khả năng kháng cao với bệnh thối quả

Tags: ,

Read more

Hướng dẫn cách ghép cây điều

Điều là một loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Đây cũng là giống cây xóa đói giảm nghèo hàng đầu đối với con người. Vì vậy, biết cách ghép cây điều đúng kỹ thuật giúp bà con tiết kiệm chi phí mua cây giống và nâng cao chất lượng cho cây con.

Tags: ,

Read more

Hướng dẫn ghép cà chua lên gốc khoai tây

Cây Pomato là sản phẩm của quá trình ghép giữa phần gốc của cây Potato (Khoai tây) và phần ngọn của cây Tomato (Cà chua). Cây ghép thành công sẽ sinh trưởng và phát triển thành 2 phần mang đặc tính của loại cây ban đầu, phần gốc cho củ khoai tây và phần ngọn cho quả cà chua.

Tags: ,

Read more

Hướng dẫn cách ghép cải tạo cây cà phê vối

Cây giống cà phê vối cũ trước đây hiện nay không còn mang lại hiệu quả kinh tế cao, năng suất cây trồng thấp và không có khả năng chống lại một số loại sâu bệnh, chất lượng hạt cà phê cũng không cao do hạt nhỏ, 100 nhân chỉ đạt được 13 – 14g […]

Tags: ,

Read more

Hướng dẫn ghép điều bằng phương pháp ghép non nối ngọn

Cây điều là cây giao phấn điển hình, do đó nhân giống bằng hạt cây giống sẽ phân ly mạnh làm giảm năng suất chất lượng, tính ổn định và độ đồng đều giữa các cá thể ở thế hệ sau. Hiện nay, nhân giống cây điều bằng phương pháp ghép non nối ngọn cho kết quả tốt nhất.

Tags: , ,

Read more

Top