Trồng cây ăn quả

Hướng dẫn kỹ thuật bấm ngọn tỉa cành các cây dưa

Bấm ngọn tỉa cành có tác dụng rất lớn trong quá trình trồng trọt, cho nên đối với các loại dưa như dưa leo, dưa lưới, dưa chuột, dưa vàng bước bấm ngọn tỉa cành là không thể thiếu nó sẽ giúp cho cây phát triển chồi nách và cho hoa nhiều hơn.

Tags: , , ,

Read more

Hướng dẫn kỹ thuật chiết cành táo

Táo là cây trồng phổ biến tại nước ta, vùng phân bố nhiều nhất như Ninh Thuận, Tiền Giang và một số tỉnh ĐBSH, giống Táo Ta là loại cây trồng cho năng suất cao, ổn định và thích hợp trên nhiều loại đất khác nhau, với cây táo chiết cành hoặc ghép mắt thì sau trồng một năm cây bắt đầu cho thu hoạch.

Tags: ,

Read more

1 6 7 8
Top